"למדוד זה לדעת"  (לורד קלוין)
[home-icons readLink="/reports" readText="לקריאת הדו''ח" exploreLink="/index/start" exploreText="לתחקור המדד"]
הפער הדיגיטאלי הינו סוגיה חברתית, המתייחסת לפער בין אוכלוסיות בעלות גישה קבועה ויעילה למחשב ולאינטרנט לבין אלו שאין להם גישה כזו. פער זה גדל ככל שהמדינה תלויה יותר בטכנולוגיה בתהליכים כלכליים ודמוקרטיים. צמצום הפער הדיגיטלי הוכח כמסייע בצמצום פערים סוציו-אקונומיים. עיצוב מדיניות מקומית, לאומית ופילנתרופית בנושאי תקשוב תלוי בקיומם של מדדים מתאימים. השאיפה היא שמדד תקשוב לאומי לישראל יהווה כלי למדידה והשוואה למען צמצום הפער הדיגיטלי בישראל, לעיצוב מדיניות והערכתה, ומנוף להשקעות עתידיות בתשתיות ובחינוך לטכנולוגיה על ידי גורמי הממסד בישראל.

קרדיט

מדד תקשוב ישראל הוא פרי שיתוף פעולה בין המרכז לחקר האינטרנט בראשות פרופ' שיזף רפאלי לבין עמותת תפוח, חברת "בזק" ואיגוד האינטרנט הישראלי.