נתוני המדד מתבססים על נתוני מדידות שנערכו ע"י חברת TGI.TNS בישראל, במדגם מייצג של דוברי עברית.
בהתבסס על פרמטרים אלה הוגדר מדד מאוחד של שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת. אבולוציה של מדד זה ומרכיביו נבדקו עבור קבוצות אוכלוסייה שונות.

 • מדדמשקל
 • מדד תקשוב1
  • מחשב0.3
   • יש מחשב0.2
   • שימוש במחשב מהבית0.3
   • שימוש במחשב מהעבודה0.3
   • שימוש במחשב ממקום אחר0.1
   • עמדה לגבי מחשב0.1
  • אינטרנט0.6
   • זמינות טינטרנט0.2
   • שימוש באינטרנט לחיפוש מידע0.2
   • קניות באינטרנט0.2
   • שימוש בדוא"ל0.3
   • עמדה לגבי אינטרנט0.1
  • טלפון0.1
   • יש טלפון0.2
   • דיבור בנייד0.7
   • שימוש בנייד0.1

אזורים

 צוות המחקר והפיתוח וחברי הועדה המייעצת

פרופ' שיזף רפאלי – מנהל המרכז לחקר האינטרנט וראש צוות המחקר.

יעל אלבו – צוות המחקר, המרכז לחקר האינטרנט.

פולינה שטיין – צוות המחקר, המרכז לחקר האינטרנט.

ד"ר יואל לניר – החוג למערכות מידע באונ' חיפה.

ד"ר פיטר בק – חב' י.ב.מ.

דן אמיתי  – צוות הפיתוח, Carmel.Coop

כרמל נטע – צוות הפיתוח, Carmel.Coop

פרופ' עמירם יהודאי – החוג למדעי המחשב באונ' תל אביב, איגוד האינטרנט.

איה לאור – עמותת תפוח.

ערן רביב – עמותת תפוח.

ד"ר עדי קפליוק – יו"ר איגוד המנמ"רים, המרכז לשלטון המקומי.

גיא הדס – סמנכ"ל תקשורת תאגידית בזק.

דרור אלוני – ראש המועצה המקומית כפר שמריהו.

נועה אלפנט – מנהלת תחום מדיניות וממשל, גוגל.

זהר טל – יועץ השר אופיר אקוניס.

אודי אסף – רכז STS, איגוד האינטרנט.