אזורים
מאפיינים
 • כלל האוכלוסיה
 • מגדר
 • הכנסה
 • גיל
 • דתיות
 • מגדר
 • כל האוכלוסייה
 • גברים
 • נשים
 • הכנסה
 • כל האוכלוסייה
 • נמוכה מאד
 • נמוכה
 • ממוצעת
 • גבוהה
 • גבוהה מאד
 • גיל
 • כל האוכלוסייה
 • 18-24
 • 25-34
 • 35-44
 • 45-54
 • 55-64
 • 65+
 • דתיות
 • כל האוכלוסייה
 • חילוני
 • מסורתי
 • דתי-לאומי
 • חרדי
סוג גרף
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014