להלן דו״חות ההתקדמות של פיתוח פרויקט מדד תקשוב לישראל. בדו״חות אלה מתואר הרציונל בפיתוח המדד וויזואליזציית המדד על בסיס עבודות מחקר שבוצעו במרכז לחקר האינטרנט שבאוניברסיטת חיפה, בראשות פרופ׳ שיזף רפאלי.

תקציר מנהלים

דו"חות התקדמות המחקר ליצירת מדד תקשוב לאומי לקידום השימוש בטכנולוגיה ואינטרנט בישראל:

קישורים למדדי תקשוב בינלאומיים

מחקרים אקדמיים

         Infovis 2015, Chicago, October 2015.